Paul Canisius: “In FinRust worden nieuwe belastingregels en AOW-bedragen in het programma geactualiseerd en dat is voor mij echt een groot voordeel”

Tessa Berger mrt 18, 2024 Algemeen 0
 1. Kun je jezelf voorstellen?

Zeker, mijn naam is Paul Canisius en ik werk nu een jaar of vier bij het pensioenfonds van Witteveen + Bos. Hiervoor heb ik een scala aan verschillende beroepen en werkzaamheden gehad bij andere bedrijven. Ik begon ooit in de techniek, waarna ik nog een aantal andere veranderingen qua baan heb gehad en uiteindelijk ben ik in de pensioenwereld terecht gekomen. Niet meteen bij Witteveen + Bos, want ik heb hiervoor nog bij andere pensioenfondsen gewerkt. En daarnaast heb ik ook een grote passie, dat is namelijk vliegen. Ik geef twee dagen in de week vliegles, een dag op vliegveld Hilversum en een dag op vliegveld Teuge.

 1. Wat is Witteveen + Bos voor pensioenfonds?

Om het antwoord op deze vraag goed te begrijpen, is het belangrijk om te weten dat er drie soorten pensioenfondsen zijn in Nederland. Er zijn pensioenfondsen die gericht zijn op een bedrijfstak, bijvoorbeeld pensioenfonds Zorg & Welzijn of op een beroepsgroep, bijvoorbeeld pensioenfonds fysiotherapeuten. Witteveen + Bos is een ondernemingspensioenfonds, waarbij de deelnemers uitsluitend kunnen toetreden als ze bij Witteveen + Bos werken. Momenteel gaat het om ongeveer 2.400 deelnemers.

Het pensioenfonds heeft een bestuur, bestaande uit werknemers van Witteveen + Bos die een aantal uur per week tijd besteden aan het pensioenfonds. Dit bestuur is ook het besluitvormingsorgaan. Daarnaast is er het pensioenbureau, waar ik voor werk samen met mijn secretaresse. Als je alle pensioenfondsen naast elkaar legt, zijn wij een van de kleinste.

 

 1. Hoe is de keuze voor FinRust tot stand gekomen?

Eigenlijk heeft die keuze een aantal aanleidingen gehad. Ten eerste kwamen er vragen vanuit deelnemers over hun pensioen. Toen ben ik in Excel een aantal berekeningen gaan maken, maar al vrij snel dacht ik bij mezelf: dit kan ik beter laten berekenen door een programma wat voor dit soort berekeningen is ontworpen. Toen ben ik gaan zoeken op Google en al vrij snel vond ik FinRust. Daar had ik een positief beeld bij en toen heb ik een afspraak gemaakt met Kees-Jan en het werd me al snel duidelijk dat FinRust het programma is wat ik zocht. In FinRust worden nieuwe belastingregels en AOW-bedragen in het programma geactualiseerd en dat is voor mij echt een groot voordeel.

De laatste aanleiding om voor FinRust te kiezen, is het feit dat ik ook partners mee kan nemen in de berekeningen. Het wordt soms over het hoofd gezien, maar voor het hele pensioen plaatje moet je ook de gegevens van de partner meenemen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de partner de hoofdkostwinner is, of dat de partner een heel verschillend inkomen heeft en dat is dan toch heel belangrijk om mee te kunnen nemen in een pensioengesprek.

 

 1. Wanneer komen deelnemers bij jou voor pensioengesprekken?

Als daar behoefte aan is. We proberen vanuit het pensioenfonds regelmatig te communiceren over het pensioen en de veranderingen, zoals de nieuwe pensioenwet. Maar uiteindelijk bepaalt de deelnemer voor zichzelf of er behoefte is aan een pensioengesprek.

Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer iemand vijftig of zestig jaar is geworden en richting de pensioenleeftijd gaat. Of als iemand een huis wil kopen en wil weten hoe ze er financieel voor staan op dat moment. Waar het op neerkomt, is dat we de mensen respecteren die geen pensioengesprek willen aangaan. Er is daarom ook geen doelstelling van een bepaald aantal gesprekken dat we per jaar willen voeren.

 

 1. Hoe zijn de pensioengesprekken opgebouwd?

Dat is eigenlijk per persoon weer verschillend. Het hangt er heel erg van af waar behoefte aan is en wat er op dat moment in het leven van die persoon speelt. Zoals ik al aangaf, kan het gaan over inzicht in de financiën omdat iemand een huis wil kopen, of iemand gaat richting de pensioenleeftijd en wil weten of het financieel mogelijk is om eerder te stoppen met werken.

Wat ik wel vaak probeer te doen, en dat willen we nog meer gaan integreren in de toekomst, is het gebruik van de Inzichttool voorafgaand aan het gesprek. Dan kan de deelnemer alvast de gegevens aanleveren en dan hebben ze meteen zelf ook al een financiële foto.

 

 1. Wat doen jullie aan pensioencommunicatie naar deelnemers?

We sturen regelmatig een nieuwsbrief naar de deelnemers. En die deelnemers bestaan eigenlijk uit een aantal doelgroepen. Er zijn namelijk mensen die nu bij Witteveen + Bos werken, maar ook de gepensioneerden moeten we informeren. En dan hebben we nog een groep ‘slapers’, wat duidt op mensen die bij Witteveen + Bos hebben gewerkt en nu elders werken, maar wel hun pensioenpotje bij ons laten staan.

Ons plan voor de toekomst is om meer te gaan differentiëren en alle verschillende doelgroepen afzonderlijk van elkaar te informeren. Dat differentiëren kan bijvoorbeeld ook op leeftijd of salarisniveau gebeuren. We hebben net een communicatieadviseur ingehuurd om ons te helpen dit allemaal op te gaan pakken.

 

 1. Welke struikelblokken ervaren jullie nu?

Het grootste struikelblok op dit moment is dat we maar beperkte capaciteit hebben (mijn secretaresse en ik) op het pensioenbureau. Dat maakt dat de werkdruk aardig hoog is, waardoor we lang niet aan alles toe komen. We werken beiden parttime voor het pensioenfonds. Als klein pensioenfonds willen we alles betaalbaar houden, want alles wat wij uitgeven, gaat ten koste van de pensioenen. Dat is voor ons ook een grote uitdaging.

Als je kijkt naar Nederland in het algemeen, denk ik dat de grootste vraag die nu speelt is: “Hoe kunnen we het beste over pensioen communiceren, terwijl de meeste mensen er niet op zitten te wachten?” En hoe maak je pensioen tot een gespreksonderwerp? Die grote vragen zijn eigenlijk al heel erg lang aan de orde, want die zijn niet alleen voor Witteveen + Bos relevant, maar voor alle pensioenfondsen.

Daarnaast is het een struikelblok voor ons pensioenfonds dat we zo klein zijn. Doordat er regelmatig weer iets verandert aan de wetgeving, zijn we erg druk met de implementatie daarvan. Tot nu toe houden we het vol om alles zelf te doen, maar het wordt wel steeds lastiger en complexer qua wetgeving. Dat maakt het ook wel een uitdaging om het pensioenfonds in stand te houden op de lange termijn. Wat daarbij wel erg mooi is, is dat pensioenfondsen onderling veel contact hebben. We concurreren niet in elkaars vaarwater, waardoor de grotere pensioenfondsen voor mij ook een vraagbaak zijn op bepaalde gebieden en dat werkt erg prettig.

 

 1. Hoe verschilt jouw rol in pensioengesprekken van die van een pensioenadviseur voor particulieren?

Er is een wezenlijk verschil denk ik, want ik mag namelijk niet adviseren over financiële producten. Ik mag alleen inzicht geven in hoe het er nu en later financieel voor staat voor iemand. Ik kan en wil dus geen advies geven over lijfrentes afsluiten bijvoorbeeld. Wel kan ik suggereren dat iemand spaargeld gebruikt om een tijdelijk tekort op te vangen. Ook kan ik de suggestie geven om hiervoor bijvoorbeeld de aandelen van Witteveen + Bos voor te gebruiken. Iedereen die bij Witteveen + Bos werkt, kan namelijk aandelen kopen in het bedrijf.

Wat ik ook mag doen, is advies geven over de lengte van de arbeidsduur. Ik kan bijvoorbeeld iemand inzicht geven in de financiële situatie wanneer iemand eerder met pensioen wil gaan. Of juist als iemand beter iets langer door kan werken, omdat het anders financieel lastig(er) wordt voor die persoon. Als iemand echt advies wil, kan ik ze wel doorverwijzen naar een belastingadviseur of een pensioenadviseur die wel producten kan afsluiten en ook meer kennis heeft van een bepaald vakgebied.

 

 1. Een belangrijke verandering in de pensioenwereld is de nieuwe pensioenwet (Wet Toekomst Pensioenen). Welke rol speelt die wet en de uitvoering daarvan voor jullie?

Er verandert voor ons heel veel en we zijn ook nog steeds erg druk om alle wijzigingen door te voeren en alles aan te passen aan die nieuwe wetgeving. Wat het lastig maakt, is dat de wet enorm complex is, zelfs ik begrijp er niet alles van. Daarom kost het veel tijd om alles uit te zoeken en te implementeren.

De pensioenen worden nu individueler, in plaats van collectiever. Juist dat collectieve had een groot voordeel in mijn ogen, want als het slechter ging, kreeg iedereen iets minder en omgekeerd net zo. Maar nu met de individuele pensioenen kan er voor de een meer veranderen dan voor de ander.

Ik ben daarnaast van mening dat de voor- en nadelen van de nieuwe pensioenwet beter uitgelegd moeten worden. Het is nu lang niet voor iedereen duidelijk wat nu de veranderingen zijn en wat voor effect die veranderingen op korte en lange termijn voor iemand hebben.

 

 1. Dan hebben we ook het onderwerp keuzebegeleiding. Wat doen jullie daar aan?

Door de nieuwe wet moeten we als pensioenfonds nu meer de deelnemers gaan begeleiden bij de keuzes die deelnemers hebben m.b.t. hun pensioen. Op dit moment sturen we dus nieuwsbrieven naar deelnemers, wat ik eerder ook al aangaf. Maar op communicatiegebied valt er nog wel veel te verbeteren voor ons. Een idee dat er nu ligt, is om de Inzichttool op de interne website van Witteveen + Bos te zetten en zo meer deelnemers te wijzen op pensioeninzicht en de pensioengesprekken. Maar dat idee moet eerst nog goedgekeurd worden.

Wat wel het grote voordeel is van ons kleine pensioenfonds, is dat er veel persoonlijk contact is. Deelnemers kunnen mij en bestuurders van het pensioenfonds persoonlijk aanspreken en dat vind ik wel een grote toegevoegde waarde. Juist de persoonlijke gesprekken zijn het meest belangrijk.

 

 1. Je gaf eerder al aan dat het een struikelblok is dat de wetgeving veel verandert en dat jullie en klein pensioenfonds zijn. Denk je dat het pensioenfonds over een aantal jaar nog wel bestaat?

Een hele goede vraag. Deze vraag hebben we ook onszelf gesteld enige tijd terug. Vooralsnog denk ik het wel, omdat we nu nog goed op weg zijn met alle veranderingen in wetgeving. Ook zijn er op dit moment nog genoeg bestuursleden om het pensioenfonds in stand te houden. En we zitten nu midden in de transitie vanuit de nieuwe pensioenwet, maar na afloop van die transitie zijn we wel van plan om deze vraag opnieuw aan onszelf te stellen.

 

 1. Wat vind je het leukste aan je werk?

Eigenlijk alles wel, juist het afwisselende aspect spreekt me heel erg aan. Ik houd me namelijk met heel veel dingen bezig, want pensioen is de op een na belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Qua werkzaamheden kun je denken aan de financiële kant en het beleggen van de pensioenen, maar ook een deel administratie. Mijn baan heeft ook een juridisch aspect en een communicatie aspect. Die hele combinatie maakt dat ik mijn werk erg leuk vind.

Delen wordt gewaardeerd!Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin