ROBOTADVIES OVERSCHAT, ADVISEUR ONDERSCHAT

Kees-Jan jan 21, 2019 Algemeen 0

Elke week lezen we berichten over robotisering, kunstmatige intelligentie en het effect onze economie en werkgelegenheid. Voor de financiële sector komt daar nog de PSD2 wetgeving en daarmee de toegang tot individuele financiële gegevens bij. Hierdoor zou bijvoorbeeld Google (of een andere techgigant) toegang kunnen krijgen tot de betalingsgegevens van Nederlanders en met algoritmes perfect financieel inzicht- en advies kunnen bieden, toch? En is de rol van de financieel adviseur dan uitgespeeld? En zo nee, waar ligt dan de (blijvende) toegevoegde waarde van de adviseur?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden analyseren we hoe het financieel inzicht proces verloopt. We nemen als voorbeeld Henk en Marjon die inzicht willen in het inkomen vanaf pensioendatum. Ze willen weten wat het gezinsinkomen dan zal zijn, of het mogelijk is om eerder te stoppen met werken en wat ze zelf kunnen doen. In dit proces, met een adviseur, zien we drie stappen.

FINANCIEEL INZICHT IN DRIE STAPPEN

Stap 1 Het verzamelen van de juiste gegevens: Wat is het inkomen van Henk en Marjon nu en wat wordt het straks? Zijn er lijfrentes of nog andere vormen van inkomen? Hier is een enorme kans om gebruik te maken van dataverzamelings- en automatiseringsmogelijkheden. Als gegevens eenvoudig opgehaald worden dan scheelt dit enorm veel tijd.

Stap 2 Financieel inzicht laagdrempelig maken: EIOPA (de Europese autoriteit voor Verzekeringen) geeft o.a. de volgende richtlijnen: gebruik begrijpelijke taal, maak de cijfers persoonlijk en vermijd jargon. Maak als adviseur informatie, en in het bijzonder de cijfers, dan ook persoonlijk relevant voor de consument. Vaak willen mensen de toekomstige uitkomsten kunnen vergelijken met het inkomen nu. Men weet immers hoe men nu leeft!

Stap 3 Maken van keuzes: Als het de financiële situatie inzichtelijk en relevant is gemaakt dan ligt er een basis voor keuzes. Dit is de derde stap. Nadat duidelijk is hoe het gezin ervoor staat kan men gaan nadenken welke keuzes men wil maken. Eerder stoppen of toch langer doorwerken, aflossen, bijsparen of toch met iets minder inkomen genoegen nemen?

In dit proces speelt de relatie tussen de klant en de adviseur bepalende rol. De klant heeft vertrouwen in de adviseur en de adviseur helpt de klant met het duiden van de situatie en de mogelijke keuzes.

 WAAROM ROBOTS VAAK NIET EFFECTIEF (ZULLEN) ZIJN

Een simpele vergelijking tussen de goedkoopste verzekeringen zal voor een robot geen probleem zijn. Maar wat als het wat dieper gaat? De drie stappen van effectief financieel inzicht zijn dus: gegevens verzamelen, de situatie persoonlijk en relevant maken om vervolgens keuzes te maken. Een robot advies impliceert dat Nederlanders het proces zelf (zonder adviseur) moeten initiëren en uitvoeren. Dus zonder de hulp en duiding die een adviseur meebrengt. Veel Nederlanders ervaren op dit moment een drempel om zelf aan de slag te gaan met online financiële tools. De drempel is zowel technisch (hoe werkt de tool?) als financieel-technisch (hoe lees ik het resultaat?). Daarnaast is keuzes maken voor b.v. het pensioen lastig in tools. Wat is het gevolg van een keuze? En past die keuze echt bij mij? Een adviseur kan daar nu juist bij helpen! Terwijl een robot hier moeite mee zal hebben.

 DE ADVISEUR

Ook al voegt de financieel adviseur zijn waarde toe, de ontwikkelingen blijven wel doorgaan. Het lijkt een goede keuze voor financieel adviseurs om zich te laten ondersteunen door wetgeving en moderne software. Deze denkwijze staat voorop bij FinRust: automatisering om de adviseur te helpen goed en betaalbaar financieel inzicht te kunnen bieden als basis voor keuze m.b.t. de financiële situatie van de klant!

DOWNLOAD GRATIS EEN VOORBEELDRAPPORT UIT FINRUST. VUL JE NAAM EN MAILADRES IN EN ONTVANG HET RAPPORT METEEN!


Delen wordt gewaardeerd!Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin