Interview met Erwin Gram van ABAB: “Vooral voor de financiële foto en de beperkte tijd die je daar in hoeft te stoppen, vind ik echt een kracht van FinRust.”

Tessa Berger feb 26, 2024 Algemeen 0
 1. Kun je jezelf voorstellen?

Zeker! Mijn vakgebied is het pensioenadvies. Daar ben ik nu zo’n 25 jaar geleden mee begonnen. Ik heb onder andere een tijdje bij het pensioenfonds voor de haven in Rotterdam gewerkt, maar daar was ik meer bezig met collega’s aansturen en kwam het adviesgedeelte niet echt naar voren. Dat miste ik op een gegeven moment, en toen heb ik toch weer gekozen voor het pensioenadvies bij een intermediair in Breda. Sinds vorig jaar ben ik bij ABAB werkzaam. Ik ben ook van huis uit FFP’er, maar financiële planning wordt op een andere afdeling bij ABAB gedaan, daar houd ik mij niet zozeer mee bezig.

 1. Hoe benaderen jullie je klanten?

We geven enerzijds presentaties voor werknemers, waarbij we de pensioenregeling bespreken en vervolgens overgaan tot individuele gesprekken. De reacties daarop zijn heel positief. Je ziet wel verschillen naar voren komen, de ene werknemer heeft al een complete uitdraai van het MPO meegenomen en de ander vindt wat er op dat moment geregeld is wel prima. Je ziet ook vaak terug dat het verschil in leeftijd andere reacties met zich meebrengt. De werknemer die 40+ is, gaat vaak serieuzer met het thema pensioen aan de slag, dan de werknemer die jonger dan 40 is.

Anderzijds brengen werkgevers ons direct in contact met individuele werknemers die graag meer inzicht in hun pensioen willen hebben. Afgezien van deze twee manieren om onze klanten te benaderen, voeren we graag individuele gesprekken met werknemers over hun pensioen, als ze daarin geïnteresseerd zijn. Dan stellen we een pensioenplanning op of, zoals ik het vaak noem, een oudedagsplanning.

 

 1. Op welke manier zet je FinRust in tijdens de pensioengesprekken?

We gebruiken FinRust vaak eerst voor een financiële foto, dat is waar we altijd mee beginnen. Dus het overzicht van de huidige en toekomstige financiële situatie van de werknemer op dat moment. Daar krijgen mensen vaak al veel inzicht door en zijn ze al heel blij. Waarna we ze ook aangeven dat dit nog maar het begin is en we nog veel dieper de financiële situatie in kunnen duiken.

 

 1. Er is veel te doen geweest rondom de WTP. Wat merk jij daarvan? Is jouw dienstverlening daardoor veranderd?

We merken daar zeker veel van. Sinds afgelopen jaar zijn we daar druk mee bezig geweest en nog steeds. Je ziet bij werkgevers eigenlijk twee soorten reacties. De vaak kleinere MKB-bedrijven schuiven de nieuwe regeling voor zich uit, niet in alle gevallen hoor, maar wel vaak. En de grotere bedrijven willen vaker weten hoe alles in elkaar zit en wat de nieuwe regelingen hen gaat kosten.

Wij stellen dan een impactanalyse voor, als er sprake is van contracten die per 1-1-2025 verlengd worden of contracten met een open einddatum (abonnementen). Daarbij kijken we naar de huidige situatie en de mogelijke veranderingen voor de pensioenregeling van het bedrijf. We geven de werkgever dan inzicht in de twee opties:

 1. De huidige regeling blijft bestaan voor de medewerkers die al in dienst zijn en de nieuwe regeling met een vast premiepercentage gaat alleen gelden voor nieuwe medewerkers.
 2. Voor alle werknemers gaat de nieuwe regeling met een vast premiepercentage gelden. Dit is vaak op korte termijn duurder, maar leidt tot meer duidelijkheid en minder onderscheid binnen de onderneming.

 

 1. Wat is jouw persoonlijke drijfveer om anderen te voorzien van advies?

Vooral de reacties “nu begrijp ik het eindelijk” en “nu heb ik eindelijk een duidelijk inzicht in mijn financiële situatie” geven mijn drijfveer het beste weer. Ik vind het geweldig om mensen inzicht te geven in hun financiële situatie en te zorgen dat ze alles begrijpen. Daarbij is het ook heerlijk dat je met FinRust alles inzichtelijk kunt maken.

 

 1. Welke struikelblokken ben je tegengekomen in je adviescarrière en hoe ben je daarmee omgegaan?

Er zijn eigenlijk twee grote struikelblokken die je tegen blijft komen en die waarschijnlijk voor veel meer adviseurs spelen dan alleen voor mij.

 1. De werkgever activeren voor het periodiek herzien van de pensioenregeling blijft een grote uitdaging. Vaak schuiven ze dat voor zich uit, of zien ze er de toegevoegde waarde niet van in. Pensioenadvies wordt door hen ook gezien als een kostenpost waar ze liever niet te veel geld aan uitgeven. Wat je dan ziet, is dat de werkgever in de meeste gevallen eerst actie van jouw kant wil zien, waarna ze wat meer overtuigd raken van de noodzaak voor hun bedrijf en de werknemers. Ze moeten natuurlijk wel voldoen aan de zorgplicht, De nieuwe pensioenwetgeving zal er toe leiden dat alle werkgevers met een verzekerde regeling echt moeten gaan nadenken over de nieuwe invulling van hun pensioenregeling.
 2. Daarnaast zie je ook dat het lastig is, en blijft, om werknemers te activeren om over hun pensioen na te gaan denken. Het verschil zit ‘m in veel gevallen ook in de leeftijd, zoals ik eerder al aangaf. Je ziet dat mensen van 40+ serieuzer bezig zijn met hun pensioen dan mensen jonger dan 40 jaar. De overheid probeert nu om ook de jongere mensen steeds meer te activeren om met hun pensioen bezig te zijn. Ik denk ook dat juist door de hoeveelheid keuzes die je in de toekomst moet gaan maken op het gebied van pensioen, steeds meer jongere mensen er ook niet aan ontkomen om eens te gaan zitten voor hun pensioenopbouw. Wij willen ze daar natuurlijk graag bij helpen.

 

 1. Heb je een voorbeeld van een leuke reactie van een klant?

De leukste gesprekken zijn die waarbij mensen aangeven dat ze eerder willen stoppen, en dat ook daadwerkelijk mogelijk blijkt te zijn. De blijdschap en de emoties die daarbij komen kijken, blijven heel mooi om te zien!

 

 1. Wat is voor jou het “FinRust effect”?

Dat is toch echt wel dat je met relatief weinig tijd en moeite de financiële foto kunt opleveren. Dat is ideaal voor het eerste gesprek. De handige grafieken die in FinRust staan, maken het een heel overzichtelijk programma. Je hebt natuurlijk veel meer planningsprogramma’s waarbij je echt de diepte in kunt wat betreft financieel advies, maar vooral voor de financiële foto en de beperkte tijd die je daar in hoeft te stoppen, vind ik echt een kracht van FinRust.

Delen wordt gewaardeerd!Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin